Strefy ekonomiczne na geoportalu:

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Krakowie - Podstrefa w Tarnowie

Na terenie Tarnowa znajduje się tarnowska podstrefa, Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Krakowie. Administratorem podstrefy w Tarnowie jest Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. Przedsiębiorcy inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej mogą uzyskać pomoc publiczną przyznawaną w formie zwolnienia od podatku dochodowego.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy publicznej jest pozyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE.

Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy.

  • Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w Województwie Małopolskim wynosi 70%,
  • średnie firmy mogą liczyć na 60%,
  • duże firmy 50 %.

Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria - zainwestują na terenie SSE minimum 100 tys. euro oraz prowadzona przez nie działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, co szczegółowo reguluje rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:
- z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy, związanych z nową inwestycją,
- z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku
z realizacją nowego projektu inwestycyjnego.

Dotychczas zainwestowali w strefie i rekomendacji udzielić mogą :
1. BECKER Farby Przemysłowe Sp. z o.o.
2. SUMMIT Packaging Polska Sp. z o.o.
3. BERENDSEN Textile Service Sp. z o.o.
4. ELMARK – Tarnów
5. UNIPRESS Poligrafia Mariusz Dobrzański, Marcin Węgrzynek s.c.
6. Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o.
7. P.P.H.U. „ERGOBUD” Sp. z o.o.
8. P.P.H. MOSKITO Marek Jeleń
9. TIK INVEST Sp. z o.o.
10. CESTOR Sp. z o.o.
11. Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.

Szczegółowe informacje na temat zasad i możliwości inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej można uzyskać w Tarnowskim Klasterze Przemysłowym S.A. oraz na stronie internetowej www.tkp.com.pl

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
Kontakt:
ul. Słowackiego 33-37
33-100 Tarnów
Tel: 14 627 7594
Tel/Fax: 14 627 7593
e-mail: sekretariat@tkp.com.pl
http://www.tkp.com.pl