Strefa Ekonomiczna na geoportalu:

Zielony Park Przemysłowy "Kryształowy" w Tarnowie

* Powierzchnia: 350 ha
* Liczba funkcjonujących podmiotów: 40
* Branże: produkcja elementów budowlanych, produkcja elementów ze stali, elektromechanika, produkcja spożywcza, produkcja szkła, logistyka

lotnicze_park_dd2

Zalety Parku Przemysłowego "Kryształowy":

* Zwolnienia podatkowe
Na obszarze Zielonego Parku Przemysłowego "Kryształowy" funkcjonują zwolnienia od podatku od nieruchomości na zasadzie praw nabytych, dla przedsiębiorstw, które dokonały nowych inwestycji przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.

* Teren dostępny komunikacyjnie: komunikacja kolejowa i drogowa
Proponowany teren Parku zlokalizowany jest w północnej części Tarnowa i posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne z innymi rejonami miasta. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się drogi wylotowe z miasta, w tym droga krajowa nr 73 na Warszawę. Przez teren Parku przebiegają również czynne tory kolejowe, wykorzystywane przez działające na jego terenie przedsiębiorstwa, posiadające własne bocznice.

* Uprzemysłowienie terenu
Teren Parku jest zagospodarowany w 35%, dominuje działalność produkcyjna. Funkcjonuje tu ok. 40 przedsiębiorstw, z których jako największe można wymienić: Fabrykę Silników Elektrycznych TAMEL S.A., Profitech Sp. z o.o., Domex Sp. Jawna, Fritar S.A., Unopol Sp. Jawna, Cegbud Cegielnia Krzyż, MS Sp. z o.o., FH Kwant, Bruk-Bet, Huta Szkła Ewa.

* Ukształtowanie i uzbrojenie terenu
Teren płaski. Na obszarze Parku obecne są podstawowe media jak: woda, energia elektryczna, gaz i ciepło. Działają min. stacja transformatorowa 110/15kV oraz ciepłownia MPEC.

* Cena gruntu
Porównując do innych rejonów Miasta, cena gruntu w niezainwestowanej części Parku waha się w przedziale 50-60 zł/m2.

Szanse rozwojowe Zielonego Parku Przemysłowego "Kryształowy" w Tarnowie:
* Lokalizacja węzła autostrady
w przyszłości w pobliżu zlokalizowany będzie zjazd z autostrady A4 - węzeł Krzyż, co dodatkowo podniesie dostępność i atrakcyjność tego terenu.

* Położenie specjalnej strefy ekonomicznej w pobliżu
w odległości zaledwie jednego kilometra na południe od Parku, zlokalizowane są tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie - Podstrefa w Tarnowie. zielone parki przedsiębiorczości- na obszarze Parku planowana jest realizacja idei "Zielonego Parku Przedsiębiorczości", przewidującej wprowadzenie kompleksowego systemu zazielenienia i jednolitej koncepcji oznakowania (identyfikacji wizualnej). Działania te zmierzać będą do podniesienia estetyki terenu jak i wzmocnienia relacji między przedsiębiorcami, działającymi na tym terenie.

Projekt uzyskał nagrodę w konkursie: Program "Czysty Biznes" w 2001 roku.