Miasto 3D

Wizualizacja regionu powstała na podstawie Numerycznego Modelu terenu jak również dzięki danym 3D, dotyczących modeli budynków w mieście Tarnów. Umożliwiło to prezentację różnorodnych danych informacyjnych, będących częścią baz danych systemu ZSIP.

AURORA