Wyszukiwarka nieruchomości
Wyszukiwarka nieruchomości pozwala na wielokryteriowe filtrowanie po lokalizacji nieruchomości, po rzędzie wielkości powierzchni, właścicielu tudzież po otaczających daną nieruchomość obiektach użyteczności publicznej.
Wynikiem wyszukiwania są dane z zakresu nie tylko ofert inwestycyjnych, ale również miejscowych planów, czy nieruchomości przeznaczonych do zbycia.