Przeglądarka ofert
Przeglądarka ofert sprzedaży nieruchomości jest w postaci tabelarycznego rejestru, uzupełnionego o opisy, zdjęcia oraz filmy, z możliwością sortowania po niektórych atrybutach (np. cenie).