Prezentuje dane geometryczne 3D (np.: numeryczny model terenu, budynki 3D)